تعرفه ها

هزینه های شرکت در کنگره به شرح زیر اعلام می گردد:

1

کلیه شرکت کنندگان از دانشگاه های حامی کنگره

رایگان

2

شرکت کنندگان آزاد با مقاله (سخنرانی یا پوستر)

شصت هزار تومان

3

شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله

صد هزار تومان

2178171619007 حساب تمرکز درآمدهای غیر درمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نزد بانک ملی.

قابل توجه شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله:
پس از واریز وجه به شماره حساب ذکر شده فیش واریزی به صورت حضوری در محل ثبت نام  تحویل گردد.
همچنین جهت قطعی نمودن ثبت نام خود با شماره 05157223028 یا شماره 05157225027 داخلی 151 خانم باقرزاده تماس حاصل نمایند.  
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/28
تعداد بازدید:
991
Powered by DorsaPortal