اهداف و برنامه ها

آسیب اجتماعی ریشه در بی نظمی های اجتماعی دارد و منجر به رفتار هایی می شود که با انتظارات مشترک اعضای جامعه یایک گروه وسازمان اجتماعی سازگار نیست. از جمله این آسیب ها می توان به اعتیاد اشاره کرد که باتوجه به رشد روز افزون آن در جامعه امروز در آستانه بحران قرار داریم.

اهدافی که در اولین "همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی ؛ اعتیاد" مورد توجه می باشد بیشتر به پیشگیری سطح اول می باشد. بااین تفاسیر لزوم آموزش اقشار جامعه اعم از دانش آموز، دانشجو و خانواده به خصوص بانوان به عنوان رکن اصلی تربیت فرزندان ضروری به نظر می رسد.

اهداف مورد توجه دراین همایش توانمند سازی و آگاهی افزایی در اقشار فوق است. این مهم میسر نمی گردد مگر باتقویت حس مطالبه گری و آشنایی خانواده ها و جامعه با قوانین حمایتی یا قهری در این حوزه و بهبود فضای تعاملی در خانواده وجامعه که رویکردی جدید در فضای کنونی ایجاد کند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/15
تعداد بازدید:
670
Powered by DorsaPortal