ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی
دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور از تاریخ 1/0/33 لغایت
1/3/33 از طریق سایت مرکز امور هیات علمی به نشانی
».شد آغاز http://acc.behdasht.gov.ir
تاریخ:
1399/08/05
تعداد بازدید:
756
منبع:
Powered by DorsaPortal